DTTB-Talentsichtung Regionalsichtung Südwest/ Stufe I (Jahrgang 2010 und jünger)

Beginn: 30.09.2021

Ort: Hermann-Neuburger-Sportschule 1, 66123 Saarbrücken

Bereich: DTTB Talentsichtung (Trainingslager)